Bưu điện khai thác cấp 2 KT Minh Long

  • Mã bưu điện: 573150
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Minh Long
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
  • Điện thoại: 02553866256