Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sơn Hà

  • Mã bưu điện: 572610
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Hà
  • Địa chỉ: Thôn Hàng Gòn, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 02553864201