Bưu điện Nghĩa Hành

  • Mã bưu điện: 572900
  • Bưu cục: Bưu điện Nghĩa Hành
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553861221