Danh sách bưu điện Đức Phổ bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, tìm mã bưu điện: Bưu điện Đức Phổ, Bưu điện Sa Huỳnh, Bưu điện văn hóa xã Phổ Minh, Bưu điện văn hóa xã Phổ Vinh, Bưu điện văn hóa xã Phổ Ninh, Bưu điện văn hóa xã Phổ Thuận, Bưu điện văn hóa xã Phổ Văn, Bưu điện văn hóa xã Phổ Quang, Bưu điện văn hóa xã Phổ An, Bưu điện văn hóa xã Phổ Nhơn, Bưu điện văn hóa xã Phổ Phong, Bưu điện văn hóa xã Phổ Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phổ Cường, Bưu điện văn hóa xã Phổ Khánh, Bưu điện văn hóa xã Phổ Châu, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đức Phổ, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đức Phổ

Bưu điện Đức Phổ

 • Mã bưu điện: 573500
 • Bưu cục: Bưu điện Đức Phổ
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553859011

Bưu điện Sa Huỳnh

 • Mã bưu điện: 573660
 • Bưu cục: Bưu điện Sa Huỳnh
 • Địa chỉ: Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553860400

Bưu điện văn hóa xã Phổ Minh

 • Mã bưu điện: 573698
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Minh
 • Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phổ Vinh

 • Mã bưu điện: 573710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Trung Lý, Xã Phổ Vinh, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553858333

Bưu điện văn hóa xã Phổ Ninh

 • Mã bưu điện: 573510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553973113

Bưu điện văn hóa xã Phổ Thuận

 • Mã bưu điện: 573530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Thuận
 • Địa chỉ: Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553983455

Bưu điện văn hóa xã Phổ Văn

 • Mã bưu điện: 573520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Văn
 • Địa chỉ: Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553988216

Bưu điện văn hóa xã Phổ Quang

 • Mã bưu điện: 573580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Quang
 • Địa chỉ: Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553972444

Bưu điện văn hóa xã Phổ An

 • Mã bưu điện: 573570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ An
 • Địa chỉ: Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553972466

Bưu điện văn hóa xã Phổ Nhơn

 • Mã bưu điện: 573590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Nhơn
 • Địa chỉ: Thôn An Lợi, Xã Phổ Nhơn, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553858500

Bưu điện văn hóa xã Phổ Phong

 • Mã bưu điện: 573550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Phong
 • Địa chỉ: Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553855155

Bưu điện văn hóa xã Phổ Hòa

 • Mã bưu điện: 573610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553973114

Bưu điện văn hóa xã Phổ Cường

 • Mã bưu điện: 573620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Cường
 • Địa chỉ: Thôn Thủy Thạch, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553970255

Bưu điện văn hóa xã Phổ Khánh

 • Mã bưu điện: 573640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Khánh
 • Địa chỉ: Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553970555

Bưu điện văn hóa xã Phổ Châu

 • Mã bưu điện: 573680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Châu
 • Địa chỉ: Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553860111

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đức Phổ

 • Mã bưu điện: 573540
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đức Phổ
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553858585

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đức Phổ

 • Mã bưu điện: 573507
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đức Phổ
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
 • Điện thoại: 02553859011