Bưu điện văn hóa xã Phổ Phong

  • Mã bưu điện: 573550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Phong
  • Địa chỉ: Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553855155