Bưu điện khai thác cấp 2 KT Ba Tơ

  • Mã bưu điện: 573230
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ba Tơ
  • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 02553863494