Bưu điện văn hóa xã Trà Thanh

  • Mã bưu điện: 572440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Thanh
  • Địa chỉ: Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 0943678522