Bưu điện văn hóa xã Tịnh Châu

  • Mã bưu điện: 571540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Châu
  • Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553841236