Bưu điện văn phòng VP BĐH Ba Tơ

  • Mã bưu điện: 573207
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Ba Tơ
  • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 02553863327