Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thọ

  • Mã bưu điện: 571620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 0968324138