Bưu điện văn phòng VP BĐH Nghĩa Hành

  • Mã bưu điện: 573021
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Nghĩa Hành
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Bình Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553861221