Bưu điện văn hóa xã Đức Lợi

  • Mã bưu điện: 573870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Lợi
  • Địa chỉ: Thôn Kỳ Tân, Xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức
  • Điện thoại: 0947404249