Bưu điện văn hóa xã Ba Chùa

  • Mã bưu điện: 573360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Chùa
  • Địa chỉ: Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0912192844