Bưu điện văn hóa xã Hương Trà 2

  • Mã bưu điện: 572410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Trà 2
  • Địa chỉ: Thôn Trà Lĩnh, Xã Hương Trà, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 0838045021