Bưu điện văn hóa xã Bình Khương

  • Mã bưu điện: 571970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Khương
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 0949094561