Bưu điện văn hóa xã Phổ Châu

  • Mã bưu điện: 573680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Châu
  • Địa chỉ: Thôn Châu Me, Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553860111