Bưu điện văn hóa xã Sơn Lập

  • Mã bưu điện: 572830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Lập
  • Địa chỉ: Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây
  • Điện thoại: 0965340217