Bưu điện văn hóa xã Ba Cung

  • Mã bưu điện: 573210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Cung
  • Địa chỉ: Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0914762635