Bưu điện văn hóa xã Tịnh Minh

  • Mã bưu điện: 571670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Minh
  • Địa chỉ: Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 01635511236