Bưu điện văn hóa xã Bình Đông

  • Mã bưu điện: 571914
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Đông
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 02553510027