Bưu điện Minh Long

  • Mã bưu điện: 573100
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Long
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
  • Điện thoại: 02553866256