Bưu điện Hai Bà Trưng

  • Mã bưu điện: 574350
  • Bưu cục: Bưu điện Hai Bà Trưng
  • Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553711612