Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sơn Tịnh

  • Mã bưu điện: 571720
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sơn Tịnh
  • Địa chỉ: Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 02553842477