Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hà

  • Mã bưu điện: 574510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hà
  • Địa chỉ: Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553846444