Bưu điện văn hóa xã Sơn Bua

  • Mã bưu điện: 572850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Bua
  • Địa chỉ: Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
  • Điện thoại: 0914227287