Bưu điện văn hóa xã Phổ Hòa

  • Mã bưu điện: 573610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hoà, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553973114