Bưu điện văn hóa xã Sơn Cao

  • Mã bưu điện: 572640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Cao
  • Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 0943452954