Bưu điện văn hóa xã Phổ Minh

  • Mã bưu điện: 573698
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Minh
  • Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Phổ Minh, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: