Bưu điện văn hóa xã Sơn Bao

  • Mã bưu điện: 572680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Bao
  • Địa chỉ: Thôn Ta Lương, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 01626262061