Bưu điện văn hóa xã Ba Điền

  • Mã bưu điện: 573280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Điền
  • Địa chỉ: Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01694419157