Bưu điện văn hóa xã Sơn Nham

  • Mã bưu điện: 572655
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Nham
  • Địa chỉ: Thôn Cận Sơn, Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 01664682488