Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hà

  • Mã bưu điện: 571640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Hà
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 0973960375