Bưu điện văn phòng VP BĐH Trà Bồng

  • Mã bưu điện: 572208
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Trà Bồng
  • Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 02553865210