Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Phương

  • Mã bưu điện: 574162
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Phương
  • Địa chỉ: Thôn Năng Tây 3, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 0964050049