Bưu điện văn phòng VP BĐ TP Quảng Ngãi

  • Mã bưu điện: 574412
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Quảng Ngãi
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553822930