Bưu điện văn hóa xã Phổ Thuận

  • Mã bưu điện: 573530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Thuận
  • Địa chỉ: Thôn Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553983455