Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang

  • Mã bưu điện: 573444
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang
  • Địa chỉ: Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: