Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Nghĩa Hành

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nghĩa Hành thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Bưu điện Nghĩa Hành, Bưu điện văn hóa xã Hành Thuận, Bưu điện văn hóa xã Hành Dũng, Bưu điện văn hóa xã Hành Nhân, Bưu điện văn hóa xã Hành Minh, Bưu điện văn hóa xã Hành Đức, Bưu điện văn hóa xã Hành Phước, Bưu điện văn hóa xã Hành Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Hành Thiện, Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Tây, Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Đông, Bưu điện văn hóa xã Hành Trung, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nghĩa Hành, Bưu cục văn phòng VP BĐH Nghĩa Hành

Bưu điện Nghĩa Hành

 • Mã bưu điện: 572900
 • Bưu cục: Bưu điện Nghĩa Hành
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553861221

Bưu điện văn hóa xã Hành Thuận

 • Mã bưu điện: 572950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Thuận
 • Địa chỉ: Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553962237

Bưu điện văn hóa xã Hành Dũng

 • Mã bưu điện: 572960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Dũng
 • Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553861040

Bưu điện văn hóa xã Hành Nhân

 • Mã bưu điện: 572970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553965001

Bưu điện văn hóa xã Hành Minh

 • Mã bưu điện: 572980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Minh
 • Địa chỉ: Thôn Long Bàn Nam, Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553964151

Bưu điện văn hóa xã Hành Đức

 • Mã bưu điện: 572910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Đức
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553967001

Bưu điện văn hóa xã Hành Phước

 • Mã bưu điện: 572930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Phước
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Thọ, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553966272

Bưu điện văn hóa xã Hành Thịnh

 • Mã bưu điện: 572940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Hưng, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553939808

Bưu điện văn hóa xã Hành Thiện

 • Mã bưu điện: 572990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Thiện
 • Địa chỉ: Thôn Bàn Thới, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553856448

Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Tây

 • Mã bưu điện: 573000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Tây
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553856575

Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Đông

 • Mã bưu điện: 573010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Tín Đông
 • Địa chỉ: Thôn Nhơn Lộc 2, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553856475

Bưu điện văn hóa xã Hành Trung

 • Mã bưu điện: 572920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Trung
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Trung, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553968050

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nghĩa Hành

 • Mã bưu điện: 573030
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nghĩa Hành
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553861221

Bưu cục văn phòng VP BĐH Nghĩa Hành

 • Mã bưu điện: 573021
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Nghĩa Hành
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Bình Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
 • Điện thoại: 02553861221