Bưu điện văn hóa xã Phổ Quang

  • Mã bưu điện: 573580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Quang
  • Địa chỉ: Thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553972444