Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Krông Pắk

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Krông Pắk thuộc tỉnh Đắk Lăk, bao gồm: Bưu điện Krông Pắk, Bưu điện Ea Kuang, Bưu điện văn hóa xã Ea Hiu, Bưu điện văn hóa xã Ea Kuăng, Bưu điện văn hóa xã Ea Kly, Bưu điện văn hóa xã Hòa An, Bưu điện văn hóa xã Ea Kênh, Bưu điện văn hóa xã Ea Knuếc, Bưu điện văn hóa xã Ea Knuêc 2, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tiến, Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Ea Uy, Bưu điện văn hóa xã Vụ Bổn, Bưu điện văn hóa xã Ea Yiêng, Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 1, Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 2, Bưu điện văn hóa xã Krông Búk, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Pắk, Bưu cục văn phòng BĐ Krông Pắk

Bưu điện Krông Pắk

 • Mã bưu điện: 632700
 • Bưu cục: Bưu điện Krông Pắk
 • Địa chỉ: Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3522347

Bưu điện Ea Kuang

 • Mã bưu điện: 633000
 • Bưu cục: Bưu điện Ea Kuang
 • Địa chỉ: Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3523374

Bưu điện văn hóa xã Ea Hiu

 • Mã bưu điện: 632860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Hiu
 • Địa chỉ: Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 05003522386

Bưu điện văn hóa xã Ea Kuăng

 • Mã bưu điện: 632880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kuăng
 • Địa chỉ: Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3523990

Bưu điện văn hóa xã Ea Kly

 • Mã bưu điện: 632910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kly
 • Địa chỉ: Thôn 8a, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262529001

Bưu điện văn hóa xã Hòa An

 • Mã bưu điện: 632970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa An
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoà An, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 05003522370

Bưu điện văn hóa xã Ea Kênh

 • Mã bưu điện: 633095
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kênh
 • Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3515391

Bưu điện văn hóa xã Ea Knuếc

 • Mã bưu điện: 633100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Knuếc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3514000

Bưu điện văn hóa xã Ea Knuêc 2

 • Mã bưu điện: 633120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Knuêc 2
 • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3514115

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tiến

 • Mã bưu điện: 633160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Hoà Tiến, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3522385

Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến

 • Mã bưu điện: 633190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 3a, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3524300

Bưu điện văn hóa xã Ea Uy

 • Mã bưu điện: 633200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Uy
 • Địa chỉ: Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3524462

Bưu điện văn hóa xã Vụ Bổn

 • Mã bưu điện: 633220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vụ Bổn
 • Địa chỉ: Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3525671

Bưu điện văn hóa xã Ea Yiêng

 • Mã bưu điện: 633260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Yiêng
 • Địa chỉ: Buôn Kon Wang, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3524466

Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 1

 • Mã bưu điện: 633035
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 1
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3518347

Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 2

 • Mã bưu điện: 633036
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 2
 • Địa chỉ: Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 01666 179508

Bưu điện văn hóa xã Krông Búk

 • Mã bưu điện: 633040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Búk
 • Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3523890

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Pắk

 • Mã bưu điện: 632820
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Pắk
 • Địa chỉ: Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: 0262 3613567

Bưu cục văn phòng BĐ Krông Pắk

 • Mã bưu điện: 632829
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ Krông Pắk
 • Địa chỉ: Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
 • Điện thoại: