Bưu điện văn hóa xã Ea Knuêc 2

  • Mã bưu điện: 633120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Knuêc 2
  • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3514115