Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Hương Trà

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: Bưu điện Hương Trà, Bưu điện Hương Chữ, Bưu điện Bình Điền, Bưu điện văn hóa xã Hương Vân, Bưu điện văn hóa xã Hương Toàn, Bưu điện văn hóa xã Hương Vinh, Bưu điện văn hóa xã Hương Chữ, Bưu điện văn hóa xã Hương Xuân, Bưu điện văn hóa xã Hương Phong, Bưu điện văn hóa xã Hải Dương, Bưu điện văn hóa xã Hương An, Bưu điện văn hóa xã Hương Hồ, Bưu điện văn hóa xã Hương Bình, Bưu điện văn hóa xã Hương Văn, Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến, Bưu điện văn hóa xã Hương Thọ, Bưu điện văn hóa xã Bình Thành, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hương Trà, Bưu cục văn phòng VP BĐH Hương Trà

Bưu điện Hương Trà

 • Mã bưu điện: 535300
 • Bưu cục: Bưu điện Hương Trà
 • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 3558672/3558888

Bưu điện Hương Chữ

 • Mã bưu điện: 535510
 • Bưu cục: Bưu điện Hương Chữ
 • Địa chỉ: Thôn Quế Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 557293

Bưu điện Bình Điền

 • Mã bưu điện: 535390
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Điền
 • Địa chỉ: Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 3550242

Bưu điện văn hóa xã Hương Vân

 • Mã bưu điện: 535380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Vân
 • Địa chỉ: Thôn Lại Bằng, Xã Hương Vân, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 558590

Bưu điện văn hóa xã Hương Toàn

 • Mã bưu điện: 535320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Toàn
 • Địa chỉ: Thôn Giáp Tây, Xã Hương Toàn, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 550800

Bưu điện văn hóa xã Hương Vinh

 • Mã bưu điện: 535350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Triều Sơn Nam, Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 551201

Bưu điện văn hóa xã Hương Chữ

 • Mã bưu điện: 535511
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Chữ
 • Địa chỉ: Thôn La Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 557585

Bưu điện văn hóa xã Hương Xuân

 • Mã bưu điện: 535440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Lương I, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 558114

Bưu điện văn hóa xã Hương Phong

 • Mã bưu điện: 535340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Phong
 • Địa chỉ: Thôn Vân Quật Thượng, Xã Hương Phong, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 568999

Bưu điện văn hóa xã Hải Dương

 • Mã bưu điện: 535370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Dương
 • Địa chỉ: Thôn Thái Dương Thượng Tây, Xã Hải Dương, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 559573

Bưu điện văn hóa xã Hương An

 • Mã bưu điện: 535530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương An
 • Địa chỉ: Thôn Bồn Phổ, Xã Hương An, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 558421

Bưu điện văn hóa xã Hương Hồ

 • Mã bưu điện: 535550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Hồ
 • Địa chỉ: Thôn Long Hồ Hạ, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 550034

Bưu điện văn hóa xã Hương Bình

 • Mã bưu điện: 535460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Bình
 • Địa chỉ: Thôn Hải Tân, Xã Hương Bình, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 550273

Bưu điện văn hóa xã Hương Văn

 • Mã bưu điện: 535410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Văn
 • Địa chỉ: Đội 8 – Văn xá Tây, Xã Hương Văn, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 567071

Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến

 • Mã bưu điện: 535480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hồng Tiến, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 550429

Bưu điện văn hóa xã Hương Thọ

 • Mã bưu điện: 535570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 560256

Bưu điện văn hóa xã Bình Thành

 • Mã bưu điện: 535490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thành
 • Địa chỉ: Thôn Tam Hiệp, Xã Bình Thành, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 550418

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hương Trà

 • Mã bưu điện: 535360
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hương Trà
 • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 3558672

Bưu cục văn phòng VP BĐH Hương Trà

 • Mã bưu điện: 535319
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hương Trà
 • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
 • Điện thoại: 0234.3557235