Bưu điện văn hóa xã Điền Hải

  • Mã bưu điện: 534980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Hải
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Điền Hải, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553311