Bưu điện Phú Hải

  • Mã bưu điện: 536730
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Hải
  • Địa chỉ: Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 867293