Bưu điện văn hóa xã Hương Long

  • Mã bưu điện: 532920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Long
  • Địa chỉ: Sô´89, Đường Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 510056