Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hương Trà

  • Mã bưu điện: 535360
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hương Trà
  • Địa chỉ: Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 3558672