Danh sách bưu điện Phú Vang bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, tìm mã bưu điện: Bưu điện Phú Vang, Bưu điện Trung Đông, Bưu điện Phú Hải, Bưu điện Phú Diên, Bưu điện Viễn Trình, Bưu điện Vinh An, Bưu điện Vinh Thái, Bưu điện Cửa Thuận, Bưu điện Phú Tân, Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu, Bưu điện văn hóa xã Phú An, Bưu điện văn hóa xã Phú Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Phú Thanh, Bưu điện văn hóa xã Phú Dương, Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng, Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân, Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận, Bưu điện văn hóa xã Phú Hồ, Bưu điện văn hóa xã Phú Lương, Bưu điện văn hóa xã Vinh Xuân, Bưu điện văn hóa xã Vinh Thanh, Bưu điện văn hóa xã Vinh Phú, Bưu điện văn hóa xã Vinh An, Bưu điện văn hóa xã Vinh Hà, Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng, Bưu điện văn hóa xã Tân An, Đại lý bưu điện Chợ Mai, Kiốt bưu điện Lộc Sơn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Vang, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Vang

Bưu điện Phú Vang

 • Mã bưu điện: 536700
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Vang
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868432

Bưu điện Trung Đông

 • Mã bưu điện: 536810
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Đông
 • Địa chỉ: Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3860501

Bưu điện Phú Hải

 • Mã bưu điện: 536730
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Hải
 • Địa chỉ: Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 867293

Bưu điện Phú Diên

 • Mã bưu điện: 536960
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Diên
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3860201

Bưu điện Viễn Trình

 • Mã bưu điện: 536870
 • Bưu cục: Bưu điện Viễn Trình
 • Địa chỉ: Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 869201

Bưu điện Vinh An

 • Mã bưu điện: 537000
 • Bưu cục: Bưu điện Vinh An
 • Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3860801

Bưu điện Vinh Thái

 • Mã bưu điện: 536890
 • Bưu cục: Bưu điện Vinh Thái
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Lam Bồ, Xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869327

Bưu điện Cửa Thuận

 • Mã bưu điện: 536750
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa Thuận
 • Địa chỉ: Sô´57, Đường Kinh Dương Vương, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3866101

Bưu điện Phú Tân

 • Mã bưu điện: 536760
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Tân
 • Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 866718

Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu

 • Mã bưu điện: 536790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu
 • Địa chỉ: Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869699

Bưu điện văn hóa xã Phú An

 • Mã bưu điện: 536720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú An
 • Địa chỉ: Thôn Truyền Nam, Xã Phú An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869023

Bưu điện văn hóa xã Phú Mỹ

 • Mã bưu điện: 536820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Vinh Vệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869707

Bưu điện văn hóa xã Phú Thanh

 • Mã bưu điện: 536780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Quy Lai, Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869090

Bưu điện văn hóa xã Phú Dương

 • Mã bưu điện: 536701
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Dương
 • Địa chỉ: Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3860585

Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng

 • Mã bưu điện: 536801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3860666

Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân

 • Mã bưu điện: 536940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Quảng Xuyên, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868175

Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận

 • Mã bưu điện: 536740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận
 • Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3867289

Bưu điện văn hóa xã Phú Hồ

 • Mã bưu điện: 536830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hồ
 • Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Phú Hồ, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868135

Bưu điện văn hóa xã Phú Lương

 • Mã bưu điện: 536850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lương
 • Địa chỉ: Thôn Đông A, Xã Phú Lương, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868106

Bưu điện văn hóa xã Vinh Xuân

 • Mã bưu điện: 536980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Tân Sa, Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3858770

Bưu điện văn hóa xã Vinh Thanh

 • Mã bưu điện: 536990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Thanh
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868699

Bưu điện văn hóa xã Vinh Phú

 • Mã bưu điện: 536910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Phú
 • Địa chỉ: Thôn Trường Hà, Xã Vinh Phú, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869292

Bưu điện văn hóa xã Vinh An

 • Mã bưu điện: 537001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh An
 • Địa chỉ: Thôn Trung Hải, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 857171

Bưu điện văn hóa xã Vinh Hà

 • Mã bưu điện: 536920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Hà
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3869529

Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng

 • Mã bưu điện: 536751
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Làng Rồng
 • Địa chỉ: Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3866333

Bưu điện văn hóa xã Tân An

 • Mã bưu điện: 536752
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An
 • Địa chỉ: Thôn Tân An, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3856373

Đại lý bưu điện Chợ Mai

 • Mã bưu điện: 536800
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Mai
 • Địa chỉ: Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 860515

Kiốt bưu điện Lộc Sơn

 • Mã bưu điện: 536941
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Lộc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 868111

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Vang

 • Mã bưu điện: 536770
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Vang
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868348

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Vang

 • Mã bưu điện: 536879
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Vang
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang
 • Điện thoại: 0234.3868348