Bưu điện văn hóa xã Hồng Thượng

  • Mã bưu điện: 535820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Hợp Thượng, Xã Hồng Thượng, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 879474