Bưu điện văn hóa xã Phong Hiền

  • Mã bưu điện: 534910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Hiền
  • Địa chỉ: Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3551499