Bưu điện Lăng Cô

  • Mã bưu điện: 537360
  • Bưu cục: Bưu điện Lăng Cô
  • Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3874405